Uslovi korišćenja - Brandsupply

Verzija: 22 Novembar 2011

 

0. OKVIRNO

Ovaj dokument opisuje uslove korišćenja web sajta Brandsupply. Code Anvil Beograd sa poreskim identifikacionim brojem 107345130 registrovan u agenciji za privredne registre - u daljem tekstu "Brandsupply" , "Mi". Sedište Brandsuplly-a je u Amsterdamu, Holandija. Brandsupply svojim posetiocima/korisnicima pruža pristup svom sajtu i kroz isti nudi svoje usluge. Pri poseti našem sajtu, kao i korišćenjem naših usluga, slažete se sa uslovima korišćenja.  Ove uslove korišćenja Brandsupply može da menja i stupaju na snagu datuma kada su promene izvršene. Ako se ne slažete sa našim opštim uslovima korišćenja(ili sa jednim od uslova) molimo Vas da ne koristite naš sajt ili usluge vezane za naš sajt.

1. NADLEŽNOST

Samo lica koja su starija od 18 godina i legalno mogu da se obavežu ugovorom,mogu da pristupe web sajtu i koriste usluge istog. 

Pre nego što počnete koristiti usluge našeg sajta,savetujemo da se upoznate sa uslovima korišćenja.

Korisnici prihvataju činjenicu da Brandsupply ima pravo u svakom trenutku da zabrani pristup web sajtu privremeno ili trajno svim korisnicima koji prekrše pravila korišćenja ili pokažu socijalno neprihvatljivo ponašanje.


2. KORIŠĆENJE WEB SAJTA

Korisnici su obavezani i garantuju da će sajt koristiti samo u legalne svrhe i propisno zakonu. Takođe izričito zahtevamo da se sledeće restrikcije ne prekrše: 

•    Dostavljanje neistinitih informacija, kao što su korisničko ime,e-mail,bankovne informacije

•    Lažno predstavljanje i učestvovanje u konkursima pod nalogom koji nije Vaš

•    Korišćenje ne važećih/ne odobrenih metoda plaćanja

•    Postavljanje sadržaja na koji nemate autorska prava bez odobrenja

•    Ne izvršavanje isplate radova koji su odabrani kao pobednički

•    Izmena poente/vrste konkursa posle izbora pobednika

•    Manipulacija nagradom i/ili konkursom

•    Ne plaćanje troškova,strukture troškova i/ili ne poštovanje našeg procesa isplate

•    Postavljanje materijala koji na bilo koji način ugrožava verska, etnička ili nacionalna načela drugih ili postavljanje ilegalnog materijala.

•    Distribucija/Prosleđivanje spam pošte, masovnih e-mailova ili bilo kog drugog materijala koji nema veze sa ovim web sajtom

•    Distribucija štetnih virusa, Trojanaca, crva, vremenskih bombi, botova ili drugih programskih aplikacija kojima je cilj da oštete računare, računarski softver, web sajtove ili ometaju normalne operacije

•    Reprodukcija bilo kog sadržaja ovog sajta bez dozvole Brandsupply-a.

•    Sakupljanje informacija o korisnicima kao što su e-mail adrese bez dozvole Brandsupply

             •    Hakovanje zaštićenog sadržaja ovog web sajta ili nanošenje štete na bilo koji drugi način

             •   Kršenje bilo kojih prava korisnika ili prava sajta Brandsupply

        Pri kršenju ovih restrikcija, Brandsupply ce preduzeti neophodne mere. To mogu biti koraci                navedeni pod stavkom 1. ili preuzimanje zakonskih mera.


3. ZADRŽANA PRAVA

Zadržavamo pravo ali nismo obavezni da zaustavimo/poništimo konkurs, postavljene fajlove/unose i/ili transakcije i/ili zabranimo pristup sajtu ili uslugama istog kao rezultat kršenja jednog ili više restrikcija navedenim pod brojem 2.

4. PRAVNI ODNOS I OBAVEZE

(I) Brandsupply. Ovo je onlajn tržište za kreativne usluge, gde klijent može postaviti projekat i dizajneri mogu da postavljaju svoje radove/predloge putem onlajn aplouda. 

(II) Postovi. Korisnici snose odgovornos za sav sadržaj postavljen na naš sajt i posledice istog.

(III) Kraj konkursa. Nakon konkursa, klijent ima mogućnost da odabere pobednika. Čineći to, dužan je da isplati nagradu i troškove uspešnog konkursa.

Klijent je saglasan da će da odabere pobednika i o tome obavesti Brandsupply najkasnije 7 dana pošto je konkurs završen. Ako klijent izabere pobednika dužan je da kupi dizajn. Dizajner je dužan da u skladu sa ovim uslovima korišćenja obezbedi klijentu pobednički rad. 

(IV) Porezi i odgovornost. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za svoje poreske tvrdnje i odstupanje od bilo kojih zakonskih obaveza. 

5. COSTS

A membership with Brandsupply is free of charge. Clients pay a placement fee of 29,95 Euros for publishing the contest. If the clients picks a winner at the end of a contest, the previously self-determined award and a success fee of 15% becomes due. 

6. PLAĆANJA

Plaćanje troškova postavljanja konkursa postaje obavezno prilikom kreiranja konkursa putem jednog od ponuđenih načina plaćanja. Brandsupply Srbija trenutno koristi samo profakturu kao jedini sistem plaćanja. Čim klijent odabere pobednika, dužan je da plati pred određenu nagradu konkursa i 15% u vidu troškova uspešno završenog konkursa.

7. ODGOVORNOST

Korisnik prihvata da Brandsupply, njegovo rukovodstvo i zaposleni nisu odgovorni za ponašanje drugih korisnika ili drugih članova koje može rezultirati sa negativnim posledicama. Brandsupply nije tradicionalni aukcijski web sajt.  Mi obezbeđujemo platformu na kojoj se kombinuju ponuda i potražnja u vidu konkursa. Mi ne učestvujemo u dogovoru između klijenta i dizajnera sem u slučaju kada Brandsupply raspiše konkurs.

Iako se trudimo da vam pružimo kvalitetnu internet uslugu, nemamo kontrolu nad svim sadržajem sajta i samim tim ne garantujemo za kvalitet, bezbednost i legalnu zakonitost konursa/kreativnih usluga, informacije o članovima ili bilo koji drugi aspekt njihove povezanosti sa sajtom i uslugama istog.

Osim isplate troškova uspešnog konkursa nama, niti korisnici niti Brandsupply može biti odgovoran za kašnjena ili propuste tipa požara, prirodnih katastrofa, telekomunikacionih problema, hardverskih ili internet problema i/ili drugih propusta koji se nalaze van uticaja Brandsupply-a. 

U slučaju sukoba između korisnika, Brandsupply ne može biti odgovoran za štetu bilo koje vrste.

Korisnici ne mogu da drže Brandsupply odgovornim za eventualne finansijske gubitke, ugrožavanje reputacije, gubitak poslovnih mogućnosti i/ili druge vrste gubitaka u kojima oni vide povezanost sa ovim web sajtom.

8. INTELEKTUALNA SVOJINA

Brandsupply web sajt


Prava intelektualne svojine vezane za ovaj sajt, uključujući tekstove,slike,fotografije,dizajnove i formate, softver,brendovi(uključujući ime domena), bazu podataka i drugi podaci pripadaju Brandsupply-ju.

Sadržaj poslat od strane korisnika kao što je portfolio, brifing konkursa, komentari na konkurs, pregled unosa i predloga koji su objavljeni preko Brandsupply-a mogu biti iskorišćeni od strane Brandsupply-a u promocionalne svrhe ili zarad advertajzinga. Klijenti i treća lica nemaju prava da koriste ovaj sadržaj bez saglasnosti Brandsupply-a.


Konkursi

Brandsupply shvata prava intelektualne svojine veoma ozbiljno. Ako dizajner pošalje svoj rad u trajanju konkursa, on ili ona se slaže sa uslovima da svi elementi rada mogu da se iskoriste. U slučaju pobede na konkursu, on ili ona se slaže da će klijentu poslati rad i autorska prava na isti.

Pri kršenju autorskih ili bilo kojih drugih prava u okviru ili van konkursa, oštećena stranka treba da preduzme sve zakonske mere protiv prekršioca i po potrebi kontaktiraju nadležne organe za zaštitu intelektualne svojine. Brandsupply nije odgovoran za ovo.

9. ŽALBE I PRAVNI SPOROVI

Žalbe se mogu proslediti Brandsupply-ju putem e-maila. Mi ćemo učiniti sve da obradimo ove žalbe u najkraćemo mogućem roku i odgovorimo vam putem e-maila. Brandsupply se trudi da to učini u roku od 2 dana ali to ne garantuje. Ovaj ugovor je u skladu sa Zakonodavstvom Republike Srbije.

Svaki spor koji proizilazi iz ovih sporazuma će biti dostavljan isključivo relevantnom sudiji u Srbiji.

Ovaj ugovor je u skladu sa Zakonodavstvom Republike Srbije.


DEFINICIJE

 

Posetilac  

Posetilac našeg web sajta

 

Korisnik    

  

Korisnici koji su registrovani na Brandsupply, ali ne koriste naše usluge.

 

 

Klijent

  

 Inicijator konkursa.
 

 

Dizajner     

  

Registrovani korisnik, kome je cilj participacija u konkursima

 

Uslovi korišćenja    

 

Opšti uslovi, koje korisnici/posetioci automatski prihvataju kada pristupe našem sajtu.

 

Disclaimer  

 

Contractual provisions which exclude Brandsupply from liability.

 

Politika privatnosti                     

 

Rukovanje privatnim podacima naših korisnika.

 

Nagrada   

 

Nagrada koju će klijent isplatiti za pobednički dizajn

 

Troškovi uspešnog konkursa 

 
Procenat od ukupnog iznosa nagrade za pobednički dizajn.

 

Konkurs

   

 

Narudžbina od strane klijenta

 

Postovanje                             

 

Radovi poslati od strane korisnika (grafički, tekstualni ili drugi).

 

 

Da Krenemo...
Social Network

© Brandsupply, 2012 — 2016

  • Wire Transfer